Kvalitetsutviklingsrapport

Drammen Kommune har vært i barnehagen i forbindelse med prosjekt «Kvalitetsutvikling i drammensbarnehagene».

Hensikten med besøkene er å kartlegge status på totalkvalitet i barnehagen ved at barnehagen selv kartlegger sin barnehage, og at utviklingsteamene observerer og gir tilbakemelding / reflekterer sammen med barnehagen omkring dette.
Det er ønskelig å finne fram til det barnehagen er god på og hvor det er grunn til forbedring, samt forslag til tiltak.

Drammen Kommune var på besøk 17/10-2011 og 19.10-2011.

Rapporten kan leses ved å trykke HER!