Internkontroll

RUTINER FOR INTERNKONTROLL
Internkontrollen gjelder alle aktiviteter i barnehagen.

1. ELEKTRISK ANLEGG
Det elektriske anlegget skal hvert annet år kontrolleres og godkjennes av autorisert el.
installatør. For kontroll brukes installatørens eget kontrollsystem.

2. LOVER OG FORSKRIFTER
Barnehagen vil til enhver tid ha oversikt over gjeldende lover med tilhørende forskrifter til hver aktivitet.

3. AVVIK
Ved avvik vil korrigerende tiltak straks iverksettes.

4. INTERNT TILSYN
Leker / lekeapparater kontrolleres for feil eller mangler månedlig.

5. TILGJENGLIGHET
Dokumentasjonen ligger i egen mappe for internkontroll.